- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilvese tervitus ajalooalaste uurimistööde võistluse lõpetamisele

02.05.2014

Head sõbrad, noored ajaloolased!


Uurimistöid kirjutades mõistsite kindlasti, et pärand ei ole tolmune minevik, vaid meid igapäevaselt ümbritsevad tavad ja arvamused, elamise ruum meie ümber. Oma pärandit, meie ajalugu uurides õpime ka ise ennast paremini tundma, mõistma oma hoiakute, veendumuste ja käitumise põhjuseid.

Ajalooline kogemus kujundab meie olevikku ja tulevikkugi enam, kui esmapilgul arvata oskame.

Vaatame näiteks Eesti inimeste toetust rahvusvahelistele organisatsioonidele, mis aitavad tagada meie julgeolekut ja seovad meid kindlalt Euroopaga. Eesti varasem kogemus hoiatab meid enese üksijätmise ning endassesulgumise eest, hoiatab demokraatiast loobumise eest. Kui aga rahvas on oma elu korraldamisel saanud demokraatlikule riigile väärilisel moel kaasa rääkida, on see toonud Eestile parimad lahendused. Nüüd tähendab see vastutustundlikku kuulumist nii Euroopa Liitu kui ka NATO-sse.

Eesti liitumislugu nende meile oluliste organisatsioonidega on huvitav uurimisteema. Pealtnäha oleks nagu kõik selge, aga kui palju on selles kõiges veel rääkimata ja varju jäänud seiku. Ent uurimisväärset leiab iga noor ajaloohuviline oma kodukandiski, olgu siis teemaks näiteks kohalik arstiabi, transpordikorraldus või kihelkonna kultuurilugu. Need teemad on meie ümber, tuleb osata vaid märgata.

Värskete uurimistööde autoritena teate teie seda kõike niigi. Selleks ongi vaja ajalugu õppida, et minevikku märgata, mõtestada, erinevaid allikaid ise analüüsida. Selleks ongi vaja uurimistöid teha, et kriitiliselt allikatega ümber käies seostada ajalugu meie tänase looga. Seda kõike oletegi te õppinud uurimistöid tehes ning selle eest teile suur tänu.

Tänan teie juhendajaid ning võistluse korraldajaid ja žüriid. Teie aitate kujundada meie ajaloolaste järgmist põlve, teete neile mineviku põnevalt mõistetavaks ning meie tuleviku paremaks ja kindlamaks.


***


Põhikooli õpilastest olid parimaid Merilin-Grete Kakko (Nõo Põhikool, juhendaja Reet-Ingrid Haamer) tööga "Rahvusliku linnakultuuri kujunemine Tartus 20. sajandi alguses Jaan Tõnissoni kodu ja isikliku eeskuju koosmõjul", Marta Napa (Mart Reiniku Kool, juhendaja Karolina Antons) tööga "Raudtee ja Tartu" ning Jürgen Külm (Võru Kesklinna Kool, juhendaja Tiiu Ojala) tööga "Pärand kogu eluks".

Gümnaasiumi õpilastest olid parimad Hanna Keir (Vastseliina Gümnaasium, juhendaja: Küllike Nagel) tööga "Nõukogudeaegsed tootmishooned Vastseliina valla territooriumil", Carina Aria (Põltsamaa Ühisgümnaasium, juhendaja: Eve Oro) tööga "Leiva tarbimisharjumused Põltsamaa ühisgümnaasiumi 5., 8. ja 11. klassi õpilaste seas" ja Anneli Haljas (Vastseliina Gümnaasium, juhendaja: Küllike Nagel) tööga "Arstiabist Missos Misso jaoskonna haigla näitel".

Kokku esitati konkursile seekord 139 tööd. Vabariigi Presidendi auhindadele on korraldatud uurimistööde võistlust juba 15 aastat ja selle võitjaid tunnustatakse rahaliste auhindadega ning riigipea tänukirjaga.