- Reset + PDFPrindi

19. Sõjaväelise auastme andmine

07.09.2012

Kaitseväe juhataja 5. septembri 2012 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Enar Leht
Harri-Mait Kreitsman
Elvis Mumm

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5.

Toomas Hendrik Ilves