- Reset + PDFPrindi

13. Sõjaväelise auastme andmine

26.06.2012

Kaitseväe juhataja 21. juuni 2012 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:


Janar Essenson

Taavi Karotamm

Arno Kender

Kenn Keäri

Jaana Kivilo

Sven Laanemets

Stig-Oddbjörn Liim

Mihkel Madalvee

Armin Siilivask

Oliver Tsarski

Anna-Liisa Vaher

Simmu Vasar

Kristo Villak

Allan Voog


 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,

kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5.

 

 

 

Toomas Hendrik Ilves