- Reset + PDFPrindi

15. Sõjaväeliste auastmete andmine

17.07.2012

Kaitseväe juhataja 12. juuli 2012 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

 

Raiki Bulak

David-Andreas Mellov

 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,

kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5.

 

 

 

 

Toomas Hendrik Ilves