- Reset + PDFPrindi

154. M. Uuemaale sõjaväelise auastme andmine

17.08.2011

Kaitseväe juhataja 11. augusti 2011 ettepanekul annan Märt Uuemaale nooremleitnandi sõjaväelise auastme. 

 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,

kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5p 5, § 32 p 3.

 

 

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas RT III, 19.08.2011, 1