- Reset + PDFPrindi

152. Riigikaitse Nõukogu kodukorra muutmine

01.07.2011

1.     Jätta välja Vabariigi Presidendi 24.03.2003 käskkirjaga nr 53 “Riigikaitse Nõukogu kodukorra kinnitamine” (RTL 2003, 41, 601; 2008, 11, 142) kinnitatud Riigikaitse Nõukogu kodukorra punktist 1.3 sõnad “(sõjaajal kaitseväe ülemjuhataja)”.

 

2.     Käesolev käskkiri jõustub 22.07.2011.

 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 16,

rahuaja riigikaitse seaduse § 4 lg 7.

 

 

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas III, 05.07.2011, 20