- Reset + PDFPrindi

139. M. Särele sõjaväelise auastme andmine

03.03.2011

Kaitseväe juhataja 22. veebruari 2011 ettepanekul annan Meelis Särele kolonelleitnandi sõjaväelise auastme.

 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,

kaitseväeteenistuse seaduse § 32 lg 3, § 35 lg 2.

 

  

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas III, 07.03.2011, 2