- Reset + PDFPrindi

136. Direktori ülesannete täitmine

09.02.2011

1.     Panen Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ülesannete täitmise alates 10. veebruarist 2011 kuni direktori ametisse nimetamiseni Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madisele, vabastades ta tema ülesannete täitmisest.

 

2.     Maksta Ülle Madisele alates 10. veebruarist 2011:

2.1 . Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametipalka 2363 eurot palgaastme A1/6 järgi;

2.2 . lisatasu teenistusaastate eest 10% ametipalgast;

2.3 . lisatasu doktorikraadi eest 20% ametipalgast.

 

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg. 2,

avaliku teenistuse seaduse § 37 lg 2 p 2, § 38 p 2, § 64 lg 1 p 2 ja lg 5.

 

 

 

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas III, 14.02.2011, 1