- Reset + PDFPrindi

129. Sõjaväelise auastme andmine

14.10.2010

Kaitseväe juhataja 12. oktoobri 2010 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmistele kaitseväelastele:

brigaadikindral

Meelis Kiili

kolonelleitnant

Riho Ühtegi

lipnik

Lauri Kõrgvee

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5, § 32 p 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2010 II, 46, 211