- Reset + PDFPrindi

126. Vabariigi Presidendi 18. jaanuari 2008 käskkirja nr 41 osaline muutmine

07.09.2010

1. Tunnistan kehtetuks alates 5. septembrist 2010 Vabariigi Presidendi 18. jaanuari 2008 käskkirja nr 41 “R. Saksale ametipalga määramine” Rainer Saksale lisatasu määramise osas riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest.

2. Maksta alates 5. septembrist 2010 Vabariigi Presidendi Kantselei direktorile Rainer Saksale teenistusaastate eest lisatasu 10% ametipalgast.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3,
avaliku teenistuse seaduse § 37 lg 2 p 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2010 III, 40, 163