- Reset + PDFPrindi

112. Vabariigi Presidendi 23. mai 2002. a käskkirja nr 20 kehtetuks tunnistamine

26.05.2010

Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 23. mai 2002.a. käskkirja nr 20 “Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua töökorra kinnitamine, ümarlaua esindaja ja ekspertkogu koosseisu nimetamine” (RTL 2002, 62, 934; 2003, 88, 1305).

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud riigi Teatajas 2010 III, 23, 3