- Reset + PDFPrindi

111. M. Valgu nimetamine Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liiikmeks

24.05.2010

Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:
Marika Valk, 45408030239, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4 ja
nõukogu 14.04.2010 protokoll nr 23 p 5.1.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2010 Lisa, 26, 461