- Reset + PDFPrindi

109. H. Toomsalule sõjaväelise auastme andmine

12.05.2010

Kaitseväe juhataja 10. mai 2010 ettepanekul annan Hannes Toomsalule koloneli sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2010 Lisa, 25, 447