- Reset + PDFPrindi

107. Sõjaväeliste auastmete andmine

16.03.2010

Kaitseväe juhataja 8. märtsi 2010 ettepanekul annan Magnus-Valdemar Saarele leitnandi ja Henry Leyle nooremleitnandi sõjaväelised auastmed.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 lg 3 ja § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2010 Lisa, 13, 257