- Reset + PDFPrindi

101. Sõjaväeliste auastmete andmine

03.11.2009

Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2009 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

kolonel

Urmas Pau

nooremleitnant

Toomas Pärnpuu

lipnik

Mihkel Alas
Taavi Laanpere
Aivar Luht
Margo Märtsin
Olavi Ottas
Priit Pauls
Alar Tamm
Hannes Toodu

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 82, 1203