- Reset + PDFPrindi

99. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

27.10.2009

Kaitseväe juhataja 20. oktoobri 2009 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

major Sten Allikule kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Veiko-Vello Palmile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Raul Veilerile majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Sergei Guselnikovile majori ajutise sõjaväelise auastme;
leitnant Erki Soole kapteni ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Tarmo Niinepuule leitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Vladimir Kuznetsovile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 86, 1256