- Reset + PDFPrindi

98. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

07.09.2009

Kaitseväe juhataja 1. septembri 2009 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

major Urmas Rannale kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Rauno Sirgile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Ülo Isbergile majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Andres Noolele majori ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Robert Nagelile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 71, 1050