- Reset + PDFPrindi

97. L. Lemmingile sõjaväelise auastme andmine

07.09.2009

Kaitseväe juhataja 1. septembri 2009 ettepanekul annan lipnik Lauri Lemmingile nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 71, 1049