- Reset + PDFPrindi

91. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

09.07.2009

Kaitseväe juhataja 6. ja 7. juuli 2009 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

kolonelleitnant Aivar Jaeskile koloneli ajutise sõjaväelise auastme;
kolonelleitnant Ilmar Tammele koloneli ajutise sõjaväelise auastme;
major Lauri Einrele kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Märt Plakile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Andres Rekkerile majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Ain Tiidrusele majori ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Tanel Kapperile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 57, 842