- Reset + PDFPrindi

88. T. Lustile ja A. Semjonovile ajutise sõjaväelise auastme andmine

03.06.2009

Kaitseväe juhataja 27. mai 2009 ettepanekul annan kapten Targo Lustile ja kapten Anatoli Semjonovile teenistuse ajaks välisriigis majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 46, 648