- Reset + PDFPrindi

85. Sõjaväelise auastme andmine

15.04.2009

Kaitseväe juhataja 13. aprilli 2009 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Karel Brandt
Mark Laskar
Lilian Liibek
Ermo Mihhotin
Keiu Mirka
Karmo Nuut
Lagle Randma
Madis Roll
Eero Salmann
Kadri Soots
Andrei Šarapanjuk
Mihkel Tommingas
Allan Uisk
Jaanus Urb
Martin Vali
Mati Veedla

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 36, 487