- Reset + PDFPrindi

84. U. Roosimäele sõjaväelise auastme andmine

01.04.2009

Kaitseväe juhataja 2. veebruari 2009 ettepanekul ja seoses erru arvamisega annan Urmas Roosimäele brigaadikindrali sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 33, 428