- Reset + PDFPrindi

82. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

13.02.2009

Kaitseväe juhataja 10. veebruari 2009 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

lipnik Toomas Kartingule nooremleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Toomas Lentsile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Taavi Liiasele leitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
leitnant Ramil Lipp´ile kapteni ajutise sõjavälise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 18, 228