- Reset + PDFPrindi

81. Sõjaväelise auastme andmine

10.02.2009

Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2009 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Enari Ilves
Janno Lauri
Taavi Tamm

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lg 5 p 5.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 18, 227