- Reset + PDFPrindi

78. J. Märgile ja L. Benderile ajutise sõjaväelise auastme andmine

06.01.2009

Kaitseväe juhataja 30. detsembri 2008 ettepanekul annan kapten Janno Märgile ja kapten Lauri Benderile teenistuse ajaks välisriigis majori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2009 Lisa, 3, 48