- Reset + PDFPrindi

77. I. Kaldojale sõjaväelise auastme andmine

18.12.2008

Kaitseväe juhataja 9. detsembri 2008 ettepanekul annan Igor Kaldojale majori sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 102, 1464