- Reset + PDFPrindi

76. R. Terrasele sõjaväelise auastme andmine

01.12.2008

Kaitseväe juhataja 26. novembri 2008 ettepanekul annan Riho Terrasele koloneli sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2, § 36 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 97, 1352