- Reset + PDFPrindi

74. Sõjaväelise auastme andmine

26.11.2008

Kaitseväe juhataja 20. novembri 2008 ettepanekul annan:

lipnik Mart Juursoole nooremleitnandi sõjaväelise auastme;
lipnik Merje Meeritsale nooremleitnandi sõjaväelise auastme;
leitnant Meelis Soosaarele teenistuse ajaks välisriigis kapteni ajutise
sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Siim Saavastele teenistuse ajaks välisriigis leitnandi
ajutise sõjavälise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa 96, 1335