- Reset + PDFPrindi

71. J. Kapile sõjaväelise auastme andmine

04.11.2008

Kaitseväe juhataja 30. oktoobri 2008 ettepanekul annan Jaan Kapile mereväekapteni sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 89, 1260