- Reset + PDFPrindi

65. V. Tamulile sõjaväelise auastme andmine

10.09.2008

Kaitseväe juhataja 8. septembri 2008 ettepanekul annan Villu Tamulile kolonelleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 77, 1073