- Reset + PDFPrindi

55. S. Jürjole ajutise sõjaväelise auastme andmine

14.05.2008

Kaitseväe juhataja 2. mai 2008 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis nooremleitnant Silvester Jürjole leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 40, 562