- Reset + PDFPrindi

54. T. Kapperile ajutise sõjaväelise auastme andmine

23.04.2008

Kaitseväe juhataja 17. aprilli 2008 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis nooremleitnant Tanel Kapperile leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 34, 505