- Reset + PDFPrindi

53. Sõjaväelise auastme andmine

23.04.2008

Kaitseväe juhataja 10. ja 17. aprilli 2008 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Bert Allik
Aleksandr Grigorjev
Hardi Ilisson
Tõnis Kark
Anu Kivilo
Indrek Konnapere
Taive Kuuse
Margo Laine
Toomas Lents
Margus Makke
Armin Mau
Anu Mendik
Janek Mõttus
Sven Pipar
Ragnar Raide
Loe Dominic Sillat


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 34, 504