- Reset + PDFPrindi

49. P. Mitt´i sõjaväelise auastme alandamine

26.03.2008

Kaitseväe juhataja 19. märtsi 2008 ettepanekul alandan distsiplinaarkaristusena major Peeter Mitt´i auastet kapteni sõjaväelise auastmeni.

Alus: kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 37 lg 2 p 1 ja lg 3 p2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 25, 380