- Reset + PDFPrindi

47. "Armuandmispalvete läbivaatamise komisjoni töökorra" muutmine

21.02.2008

1. Muudan Vabariigi Presidendi 31.jaanuari 2007 käskkirjaga nr 13 kinnitatud “Armuandmispalvete läbivaatamise komisjoni töökorra” punkti 2 ja sõnastan selle järgmiselt:

“2. Komisjoni koosseisu kutsutakse Riigikohtu ja Riigiprokuratuuri esindajad, kelle määravad vastavalt Riigikohtu esimees ja riigi pea-prokurör. Komisjoni koosseisu kuulub ja seda juhib Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna juhataja asetäitja. Komisjoni sekretär on Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna nõunik.”

2. Käskkiri jõustub 1. märtsil 2008.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 19,
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 17, 246