- Reset + PDFPrindi

43. M. Kiilile ajutise sõjaväelise auastme andmine

30.01.2008

Kaitseväe juhataja 25. jaanuari 2008 ettepanekul annan kolonelleitnant Meelis Kiilile teenistuse ajaks välisriigis koloneli ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 11, 141