- Reset + PDFPrindi

41. R. Saksale ametipalga määramine

18.01.2008

Määran 1. jaanuarist 2008 Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Rainer Saksa ametipalgaks 36 960 krooni palgaastme A1/6 järgi, lisatasu teenistusaastate eest 5% ametipalgast ning lisatasu riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest 10% ametipalgast.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3,
avaliku teenistuse seaduse § 37 lg 2 p 1.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 8, 100