- Reset + PDFPrindi

40. M. Lohkile ja A. Jõesalule sõjaväelise auastme andmine

04.12.2007

Kaitseväe juhataja 28. novembri 2007 ettepanekul annan Mihkel Lohkile ja Arvo Jõesalule nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 93, 1551