- Reset + PDFPrindi

38. L. Orgile sõjaväelise auastme andmine

08.11.2007

Kaitseväe juhataja 8. novembri 2007 ettepanekul annan lipnik Leenu Orgile nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 86, 1442