- Reset + PDFPrindi

35. “Ühiskondliku leppe sihtasutuse” nõukogu liikmete nimetamine

06.09.2007

Nimetan täiendavalt kolmeks aastaks Vabariigi Presidendi 21.06.2007 käskkirjaga nr 29 ““Ühiskondliku leppe sihtasutuse” nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nimetamine” kinnitatud sihtasutuse nõukogu liikmeteks:

Urmas Sutrop, 35606072735, elukoht Tartu linn, Eesti Vabariik;
Olari Taal, 35308072747, elukoht Oru vald, Läänemaa, Eesti Vabariik.

Alus: Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 20 lg 1,
“Ühiskondliku leppe sihtasutuse” põhikirja p-d 4.2.4 ja 4.2.5.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 72, 1241