- Reset + PDFPrindi

34. Vabariigi Presidendi 7. juuli 2007 käskkirja nr 33 "Kaitseväe juhataja kohusetäitja määramine" muutmine

12.07.2007

Kaitseväe juhataja 10. juuli 2007 ettepanekul muudan Vabariigi Presidendi 7. juuli 2007 käskkirja nr 33 “Kaitseväe juhataja kohusetäitja määramine”, asendades kuupäeva “14.07.2007” kuupäevaga “15.07.2007”.

Alus: rahuaja riigikaitse seaduse § 30 lg 4,
kaitseväeteenistuse seaduse § 175 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 59, 1079