- Reset + PDFPrindi

29. “Ühiskondliku leppe sihtasutuse” nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nimetamine

21.06.2007

“Ühiskondliku leppe sihtasutuse” tegevuse ja ühiskondliku leppe protsessi ümberkorraldamisega seoses:

1. Kutsun tagasi “Ühiskondliku leppe sihtasutuse” Vabariigi Presidendi
6. märtsi 2006 käskkirjaga nr 137 nimetatud nõukogu liikmed.

2. Nimetan kolmeks aastaks “Ühiskondliku leppe sihtasutuse” nõukogu liikmeteks:
Ain-Elmar Kaasik, isikukood 33408022722, elukoht Tartu linn, Eesti Vabariik;
Andres Keevallik, isikukood 34302240277, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Anna Levandi, isikukood 46506300253, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Einar Soone, isikukood 34709260250, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Raivo Vare, isikukood 35805110303, elukoht Viimsi vald, Harju maakond, Eesti Vabariik;
Rein Veidemann, isikukood 34610170284, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 20 lg 1,
“Ühiskondliku leppe sihtasutuse” põhikirja p-d 4.2.4 ja 4.2.6.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 52, 960