- Reset + PDFPrindi

28. A. Leitile ajutise sõjaväelise auastme andmine

19.06.2007

Kaitseväe juhataja 8. juuni 2007 ettepanekul annan vanemleitnant Andrei Leitile kaptenmajori ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks välisriigis 1. juulist 2007.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 51, 935