- Reset + PDFPrindi

27. Sõjaväelise auastme andmine

19.06.2007

Kaitseväe juhataja 15. juuni 2007 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme seoses sõjalise väljaõppe ja hariduse omandamisega Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli põhikursuse järgmistele kadettidele ja välisõppuritele:


Maire Ainso
Aivo Asuküla
Martin Jõesaar
Kaimo Jürnas
Alar Kalmus
Karel Kattai
Madis Kiis
Ivo Kõiv
Andre Labe
Teet Laeks
Argo Leetmaa
Kristjan Leimann
Viljar Niinepuu
Raido Ossip
Lauri Palkmets
Kalev Pitsal
Joel Päeva
Veiko Raaper
Ardo Riibon
Andres Ruusmaa
Valdur Saar
Marko Saarela
Anders Süvari
Lauri Teppo
Oliver Toomela
Ivo Turja
Haldi Tuvi
Ragnar Ventsel
Rauno Viitmann
Aavo Väljak

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 35 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 51, 934