- Reset + PDFPrindi

23. Sõjaväelise auastme andmine

10.05.2007

Kaitseväe juhataja 3. mai 2007 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Ermo Jeedas
Priit Kaasikmäe
Indrek Reinbach

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 36 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 42, 725