- Reset + PDFPrindi

22. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

02.05.2007

Kaitseväe juhataja 24. aprilli 2007 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

major Urmas Muld´ile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

major Inno Millerile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

major Andres Kütile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

kapten Kristo Lipasaarele majori ajutise sõjaväelise auastme
14. maist 2007.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 39, 672