- Reset + PDFPrindi

20. Sõjaväeliste auastmete andmine

12.03.2007

Kaitseväe juhataja 6. märtsi 2007 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

nooremleitnant


Martin Mäepere
Olav Nirk
Martin Noorsalu
Allan Ollema
Roman Pavlenko
Raigo Põdra
Andres Rahkema
Riina Saar
Kersti Sedrik
Andrus Tamberg
Anneli Veldemann

lipnik


Annemari Põder

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 23, 415