- Reset + PDFPrindi

13. Armuandmispalvete läbivaatamise komisjoni moodustamine

31.01.2007

1. Moodustan armuandmispalvete läbivaatamise komisjoni ja kinnitan selle töökorra (lisatud).

2. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 3. detsembri 1997. a käskkirja nr 26 "Armuandmispalvete läbivaatamise korra kinnitamine".

 

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 19,
Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.

 

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 13, 201