- Reset + PDFPrindi

11. R. Saksale ametipalga määramine

17.01.2007

Määran 1. jaanuarist 2007 Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Rainer Saksa ametipalgaks 35 200 krooni palgaastme A1/6 järgi, lisatasu teenistusaastate eest 5% ametipalgast ning lisatasu riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest 10% ametipalgast.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3,
avaliku teenistuse seaduse § 37 lg 2 p 3, § 391.Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 9, 148