- Reset + PDFPrindi

10. Vabariigi Presidendi mõttekoja moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

17.01.2007

1. Moodustan Vabariigi Presidendi mõttekoja ja kinnitan selle töökorra (lisatud).

2. Nimetan Vabariigi Presidendi mõttekoja liikmeteks:

Jüri Allik – Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor;
Jüri Engelbrecht – akadeemik, Teaduste Akadeemia asepresident, Tallinna Tehnikaülikooli rakendusmatemaatika professor;
Alar Karis – Eesti Maaülikooli rektor, professor;
Kalle Kasemaa – Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika professor;
Rainer Kattel – Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise ja eurouuringute õppetooli professor, TTÜ humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi direktor;
Raul-Allan Kiivet – Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor, tervishoiu instituudi juhataja;
Toomas Kukk – ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja;
Marju Lauristin – Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni erakorraline professor;
Kadri Liik – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhataja, kuukirja Diplomaatia toimetaja;
Lauri Mälksoo – Tokio Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse uurija;
Ilmar Raag – meedia- ja filmiekspert;
Martti Raidal – Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Rein Raud – Tallinna Ülikooli rektor, professor;
Jaan Ross – akadeemik, Tartu Ülikooli muusikaprofessor;
Märten Ross – Eesti Panga asepresident;
Mart Saarma – akadeemik, Helsingi Ülikooli biotehnoloogia professor;
Margit Sutrop – Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja;
Jaan Tallinn – Skype´i programmeerija;
Marek Tamm – Tallinna Ülikooli kultuuriteooria õppetooli lektor;
Erkki-Sven Tüür – helilooja;
Richard Villems – akadeemik, Teaduste Akadeemia president, Eesti Biokeskuse direktor;
Tõnu Õnnepalu – kirjanik.

3. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 25. aprilli 2002 käskkirja nr 16 “Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu moodustamine” (RTL 2002, 54, 797; 2003, 13, 173; 88, 1304; 2005, 25, 350; 33, 477; 98, 1480; 2006, 21, 352; 42, 762).

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud riigi Teatajas 2007 Lisa, 6, 110